Diagnostika a léčba onemocnění ledvin, močového měchýře a vývodných cest močových

  • diagnostika a léčba onemocnění ledvin a močových cest (vyšetření moči, vyšetření krve, RTG, USG, cytologie, biopsie, histopatologie apod.)

Diagnostika a léčka onemocnění pohlavního systému

  • vyšetření krve, stanovení hladiny pohlavních hormonů, RTG a USG diagnostika
  • stanovení březosti (USG, RTG, palpace), určení optimální doby krytí u fen (vaginální cytologie, stanovení progesteronu v krvi)
  • přerušení gravidity a nežádoucího krytí
  • operační zákroky na mléčné žláze (zhoubné i nezhoubné nádory) – částečná a úplná mastektomie
  • kastrace samic i samců